ancient_banner_l13.gif

text_cool_skyblue.gif

logo_VaV

Od 31.10.2017 som začal spolupracovať s VaV Akademy, s.r.o., Prešov na kurze Odborný administratívny pracovník, v ktorom vyučujem väčšinou nezamestnané ženy poväčšine z Banskobystrického samosprávneho kraja. Vzdelávanie prebieha v budove auly Slovenskej zdravotníckej univerzity na adrese Bernolákova 9 v Banskej Bystrici. Konkrétne ja v tomto kurze vyučujem 9 vyučovacích dní po 6 vyučovacích hodinách. Preberáme učivo Windows 7, internet, Microsoft Word, Excel, Power Point a Outlook. Pre nezamestnaných kurz hradí Úrade práce. Ak máte záujem o tento kurz, môžete kontaktovať mňa alebo priamo VaV Akademy:

Ing. Juraj Body
manažér kurzov
mobil: 0915 272 964
mail: juraj.body@vav.sk

Viac info na:

yellow01_a_1_2.gif

yellow01_c_2.gif

Tiež som dostal od septembra 2020 z Jazykovej školy VaV ponuku na vyučovanie anglického jazyka cez program Skype na počítači. Takže ak máte buďto vy alebo vaše deti záujem o štúdium/doučovanie anglického jazyka, kontaktujte buďto mňa alebo priamo jazykovú školu VaV v Prešove, pani:

Andrea Poláčková
manažérka kurzov
mobil: 0948 488 400
mail: andrea.polackova@vav.sk

Viacej info na:

yellow01_a_1_2.gif

yellow01_c_2.gif

Kedže od novembra 2020 si budem môcť, ak si spravím štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka, založiť živnosťna Okresnom úrade v Banskej Bystrici a budem môcť vyučovať/doučovať anglický jazyk, tak od tohto termínu budem asi doučovať anglický jazyk aj prezenčne, pričom budem môcť k vám dochádzať do vašej domácnosti, prípadne vy ku mne domov, bude to otázka dohody.

tools_new.gif