ancient_banner_l13.gif

text_cool_skyblue.gif

logo_VaV

Od 31.10.2017 som začal spolupracovať s VaV Akademy, s.r.o., Prešov na kurze Odborný administratívny pracovník, v ktorom vyučujem väčšinou nezamestnané ženy z celého Slovenska. Vzdelávanie prebieha cez Microsoft Teams cez internet. Konkrétne ja v tomto kurze vyučujem 9 vyučovacích dní po 6 vyučovacích hodinách. Preberáme učivo Windows 10 a Windows 11, tvorba webových stránok, Microsoft Office 365 (teda Word, Excel, Power Point a Outlook). Súčasťou kurzu sú aj moduly Hospodárska korešpondecia a Strojopis. Tieto predmety vyučuje iná pani lektorka. Pre nezamestnaných kurz hradí Úrade práce. Ak máte záujem o tento kurz, môžete kontaktovať priamo VaV Akademy:

Mgr. Janu Horníkovú
manažérku kurzu
mobil: 0948 996 639
mail: jana.hornikova@vav.sk

Viac info na:

yellow01_a_1_2.gif

yellow01_c_2.gif

tools_new.gif