ancient_banner_l13.gif

text_cool_skyblue.gif

logo_VaV

Od 31.10.2017 som začal spolupracovať s VaV Akademy, s.r.o., Prešov na kurze Odborný administratívny pracovník, v ktorom vyučujem väčšinou nezamestnané ženy poväčšine z Banskobystrického samosprávneho kraja. Vzdelávanie prebieha v budove auly Slovenskej zdravotníckej univerzity na adrese Bernolákova 9 v Banskej Bystrici. Konkrétne ja v tomto kurze vyučujem 9 vyučovacích dní po 6 vyučovacích hodinách. Preberáme učivo Windows 7, internet, Microsoft Word, Excel, Power Point a Outlook.

tools_new.gif

Viacej info na:

yellow01_a_1_2.gif

yellow01_c_2.gif