ancient_banner_l.gif

simple_new_red.gif

Dňa 18.12.2020 som opätovne úspešne absolvoval štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka úroveň B2 (viď. vysvedčenie v časti Štátnice).

Na základe tejto skutočnosti som elektronicky požiadal o opätovné zriadenie živností na predmety činnosti:

- Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk

- a Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk

Lektor:
VALICA Štefan Ing.
kontakt na lektora: lektor@steva.eu
alebo na mobil 0915 816 509

simple_hot07.gif