banery/ancient_banner_l_1.gif

 

od kedy?

do kedy?

kde? čo?

2004

2007

Metodicko - pedagogické centrum v Banskej Bystrici Lektor počítačových zručnosti pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva

2010

2012

Súkromná SOŠ podnikania vo Zvolene Učiteľ informatiky

2015

súčasnosť

Živena, miestny odbor Banská Bystrica Lektor počítačových, tabletových a smartfónových zručnosti pre seniorov

2016

2017

Mestský úrad v Banskej Bystrici Lektor kurzov anglického jazyka a počítačových zručností pre začiatočníkov a stredne pokročilých

2017

2023

VaV Akademy, s.r.o., Prešov Lektor počítačového kurzu
Odborný administratívny pracovník

2020

súčasnosť

Ing. Štefan Valica - STEVA, Banská Bystrica Vyučovanie anglického jazyka a počítačov

2021

2021

Základná škola EMŠ v Krupine Učiteľ angličtiny prvého a druhého stupňa

2021

súčasnosť

Živena, miestny odbor Banská Bystrica

Lektor anglického jazyka pre seniorov

2022

2023

Súkromná SOŠ obchodu a služieb v Očovej Učiteľ angličtiny, informatiky, ekonomiky, matematiky a hospodárskych výpočtov

2023

2023

Základná škola s materskou školou v Badíne Učiteľ informatiky