banery/ancient_banner_l_1.gif

 

od kedy

do kedy

kde čo

2004

2007

Metodicko - pedagogické centrum v Banskej Bystrici Počítačové zručnosti pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva

2010

2012

Súkromná SOŠ podnikania vo Zvolene Učiteľ informatiky

2016

2017

Mestský úrad v Banskej Bystrici Kurz počítačových zručností pre začiatočníkov a stredne pokročilých

2015

súčasnosť

Živena, miestny odbor Banská Bystrica Počítačové, tabletové a smartfónové zručnosti pre seniorov

2017

súčasnosť

VaV Akademy, s.r.o., Prešov Kurz Odborný administratívny pracovník