cool_new.gif

Prednášky "Daň z príjmov zo závislej činnosti"
s lektorkou pani Vierou Valicovou
špecialistkou na DzZČ
sa neuskutočnia na prelome rokov 2019/2020,
lektorka ukončila prednáškovú činnosť.

Ak máte záujem o prednášky "Daň z príjmov zo závislej činnosti",
s pani Zitkou Kajanovičovou (nástupkyňou pani Valicovej),
alebo akékoľvek iné prednášky,
v tom prípade by ste mali kontaktovať:
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o.
Šafárika 839/2
971 01  Prievidza
mobil: 0905 641 038, 0903 651 601
e-mail:
racio@racio-education.sk
www.racio-education.sk

Budú veľmi radi, ak sa prihlásite a zúčastníte sa na ich prednáškach.