simple_hot07.gif

Kliknite sem, ak máte záujem o prednášky pani Šniagerovej s Zitkou Kajanovičovou alebo iné prednášky s nimi v rámci Banskobystrickeho samosprávneho kraja.

Vítam vás na mojich stránkach. Budú venované mojim podnikateľským a dobrovoľníckym aktivitám.

Doteraz sme sa v STEVE venovali organizovaniu prednášok pre pani Vieru Valicovú určeným mzdovým účtovníčkám a personalistkám.

Keď však kliknete na odkaz Oznam v ľavom menu stále nájdete oznamy o prednáškach s pani Zitkou Kajanovičovou, ktorá pokračuje v prednášani tématiky, ktorej sa venovala pani Valicová. Alebo pod odkazom Publikácia v ľavom menu zase nájdete informácie o poslednej Príručke pre mzdové účtovníčky, ktorú napísala pani Valicová.

Od teraz (rok 2017) sa na týchto stránkach idem viacej venovať mojim aktivitám.

Budem sa hlavne venovať vyučovaniu a poradenstvu týkajúcemu sa počítačových, tabletových a smartfónových vedomostí a zručností.

Tiež som začal študovať (rok 2018) na Katolíckej univerzite v Ružomberku na jej Filozofickej fakulte Rozširujúce študium anglického jazyka a literatúra
a ak ho úspešne dokončím (rok 2021), veľmi rád by som k výučbe počítačov pridal aj výučby anglického jazyka.

simple_new_red.gif