simple_hot07.gif

Vítam vás na mojich stránkach. Budú venované mojim podnikateľským a dobrovoľníckym aktivitám.

Kliknite sem, ak máte záujem o prednášky pani Šniagerovej so Zitkou Kajanovičovou alebo iné ich prednášky v rámci Banskobystrickeho samosprávneho kraja.

Novinky:

Na leto 2021 chystám v mesiacoch júl a august vyučovanie angličtiny pre žiakov a študentov základných a stredných škôl a tiež dospelých. Ak máte záujem o štúdium angličtiny, kontakt na mňa a ceny za jednu 60-minútovú vyučovaciu hodinu nájdete v tabuľke pod druhým obrázkom smerom dole. Vyučovanie prebieha najčastejšie cez program Skype, prípadne inými spôsobmi, ktoré sa dajú upravovať podľa potrieb a požiadaviek študentov. Je to všetko otázkou dohody.

Práve teraz v máji 2021 som tiež dokončil moju časť kurzu Odborný administratívny pracovník pre prešovskú firmu VaV Akademy, s.r.o. Už som konzultoval s mojou organizačnou manažérkou pani Luciou Kecseyovou, kedy budeme pokračovať v tejto veľmi úspešnej sérii týchto kurzov a bolo mi povedané, že to bude približne o dva mesiace. Ja predpokladám, že to bude okolo septembra 2021. Vyučovanie prebieha cez internet cez prostredie Microsoft Teams. Takže ak sa máte chuť vzdelávať v počítačoch, strojopise a hospodárskej korešpondencii, neváhajte a kontaktujte našu organizačnú manažérku pani Kecseyovú a hláste sa na náš kurz. Ste vítaní.

Ponuka  kurzu v spolupráci s VaV Akademy, Prešov:

Názov kurzu

Dátum začiatku

Dĺžka

Kontakt na organizačnú manažérku kurzu

Kontakt na lektora

Viacej info

Odborný administratívny pracovník - časť pre počítače

podľa možností, pravdepodobne začiatkom septembra 2021

9 vyučovacích dní po 6 vyučovacích hodín

Mgr. Lucia Kecseyová
Mobil: 0948 306 620
E-mail: lucia.kecseyova@vav.sk

Ing. Štefan Valica
Mobil: 0915 816 509
E-mail: lektor@steva.eu

OAP

Štruktúra mojej počítačovej časti kurzu Odborný administratívny pracovník:

Názov modulov kurzu OAP pre počítačovú časť

Časová dotácia pre jednotlivé moduly kurzu

Lektor

1. Úvod do Windows

šesť 60 minútových hodín

Ing. Štefan Valica

2. MS Word pre začiatočníkov

šesť 60 minútových hodín

3. MS Word pre stredne pokročilých

šesť 60 minútových hodín

4. MS Word pre stredne pokročilých

šesť 60 minútových hodín

5. MS Excel pre začiatočníkov

šesť 60 minútových hodín

6. MS Excel pre stredne pokročilých

šesť 60 minútových hodín

7. Internet - tvorba webových stránok

šesť 60 minútových hodín

8. MS Outlook

šesť 60 minútových hodín

9. MS Power Point

šesť 60 minútových hodín

Spolu

päťdesiatštyri 60 minútových hodín

Ponuka  mojich kurzov angličtiny:

Názov kurzu

Čas vyučovania

Kontakt na manažéra kurzov

Kontakt na lektora

Cena za 60 minút vyučovania za jednu osobu

Angličtina pre žiakov základných škôl cez Skype

školský rok 2021/22
pondelok-piatok: 17 -21 hodina
sobota-nedeľa: 9 - 21 hodina

Ing. Štefan Valica
Mobil: 0915 816 509
E-mail: info@steva.eu

Ing. Štefan Valica
Mobil: 0915 816 509
E-mail: lektor@steva.eu

7 €

Angličtina pre študentov stredných škôl cez Skype

9 €

Angličtina pre začiatočníkov pre dospelých cez Skype

7 €

Angličtina pre stredne pokročilých pre dosplých cez Skype

9 €

Letná škola angličtiny pre začiatočníkov pre dospelých cez Skype

od júla do augusta 2021
 pondelok-piatok: 17 -21 hodina
sobota-nedeľa: 9 - 21 hodina

Ing. Štefan Valica
Mobil: 0915 816 509
E-mail: info@steva.eu

Ing. Štefan Valica
Mobil: 0915 816 509
E-mail: lektor@steva.eu

7 €

Letná škola angličtiny pre stredne pokročilých pre dospelých cez Skype

9 €

Letná škola angličtiny pre študentov stredných škôl

9 €

Letná škola angličtiny pre žiakov základných škôl

7 €

Komunikujeme s vami mimo iného cez:

simple_new_red.gif