simple_hot07.gif

Vítam vás na mojich stránkach. Budú venované mojim podnikateľským a dobrovoľníckym aktivitám.

Doteraz sme sa v STEVE venovali organizovaniu prednášok pre pani Vieru Valicovú určeným mzdovým účtovníčkám a personalistkám.

Od teraz sa v nej idem venovať mojim aktivitám.

Zatiaľ to bude iba vyučovanie počítačových, tabletových a smartfónových vedomostí a zručností.

simple_new_red.gif

Dňa 19.5.2017 som sa oficiálne prihlásil na štúdium učiteľstva anglického jazyka a literatúry na Katolícku univerzitu v Ružomberku kvôli tomu, aby som spĺňal požiadavky živnostenského úradu v Banskej Bystrici na založenie viazanej živnosti Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - angličtina.

Ja mám štátnu skúšku z anglického jazyka na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. To však nášmu živnostenskému úradu nestačí, má to vraj byť všeobecná štátna skúška z anglického jazyka. Z toho dôvodu som sa prihlásil na štúdium na Katolíckej univerzite. Aspoň sa zdokonalím v anglickom jazyku, čo bolo vždy mojím snom. Takže všetko zlé je na niečo dobré.

simple_cool01_skyblue.gif