simple_hot07.gif

Vítam vás na mojich stránkach. Budú venované mojim podnikateľským a dobrovoľníckym aktivitám.

Kliknite sem, ak máte záujem o prednášky Zitky Kajanovičej pre firmu RACIO Education alebo prednášky s inými lektormi uvedenej firmy v rámci Banskobystrickeho samosprávneho kraja.

Novinky:

Od septembra 2021 hodlám pokračovať v doučovaní angličtiny žiakov základných škôl a študentov stredných škôl a tiež dospelých. Ak máte záujem o štúdium angličtiny, kontakt na mňa a ceny za jednu 60-minútovú vyučovaciu hodinu nájdete v doleuvedenej tabuľke. Vyučovanie prebieha najčastejšie cez program Skype, prípadne inými spôsobmi, ktoré sa dajú upravovať podľa potrieb a požiadaviek študentov. Je to všetko otázka dohody.

Ponuka  mojich kurzov angličtiny:

Názov kurzu

Čas vyučovania

Kontakt na manažéra kurzov

Kontakt na lektora

Cena za 60 minút vyučovania za jednu osobu

Angličtina pre žiakov základných škôl cez Skype

školský rok 2021/22
pondelok-nedeľa:
9 -21 hodina

Ing. Štefan Valica
Mobil: 0915 816 509
E-mail: info@steva.eu

Ing. Štefan Valica
Mobil: 0915 816 509
E-mail: lektor@steva.eu

7 €

Angličtina pre študentov stredných škôl cez Skype

9 €

Angličtina pre začiatočníkov pre dospelých cez Skype

7 €

Angličtina pre stredne pokročilých pre dosplých cez Skype

9 €

simple_new_red.gif